Pakikiramay…

Ka Crispin Beltran

Lider Manggagawa, Kongresista

tagapagtaguyod at tagapagtanggol ng uring anakpawis

Pagpupugay sa isang haligi ng uring manggagawa,

Taas kamao, nagwawagayway na pulang bandila,

mga kahanay at mga kauri, sa paglisan nyo’y naulila.

Sa dilim ng kahirapan, buhay nyo tila isang tala.

Ka Bel, magkaiba man tayo ng paniniwala

Di man tayo magkahanay, magkaiba man ang ating bandila,

Sa inyo’y mataas ang aking paggalang at ako’y lubos na humahanga.

Sa inyo yaring aking taospusong pagpupugay,

sa mga kaanak, mga mahal nyo at kilusang inyong inulila, aking pakikiramay.

Advertisements